Reference

Hlavní dodavatel pro společnosti:

ČSOB
ERA - Poštovní spořitelna
ČSOB Privátní banka
ČEZ
Letiště Praha
ČSOB leasing
Hypoteční banka

Klienti:

PRE
MASTERCARD
Česká spořitelna
NOKIA
T-Mobile
Atos
Roche
Mladá Fronta
Cardiff
EURO
MŠMT
TV Nova
Česká televize
Subtera
PPF

Česká spořitelna

"Česká spořitelna spolupracovala s reklamní agenturou Krekom s.r.o. již od roku 1999. Agentura po celou dobu odváděla svoje služby vždy profesionálně, oceňovali jsme kreativitu a flexibilitu, které včetně seriózního obchodního přístupu považujeme za hlavní benefity této agentury."

Václav Kubata

ČEZ a.s.

"S agenturou Krekom s.r.o. spolupracujeme již od roku 2005, kdy se agentura zúčastnila úspěšně výběrového řízení na jehož základě se stala jedním z full servisových dodavatelů 3-D předmětů pro naší společnost. Můžeme potvrdit, že tato spolupráce je bez problému, zvláště oceňujeme agenturní servis a dodržování i urgentních termínů dodání."

Monika Kdolská vedoucí útvaru generálního ředitele
Michaela Žemličková –strategické komunikace

Prague Airport

"Potvrzuji, že společnost Krekom s.r.o. se úspěšně zúčastnila v lednu 2009 výběrového řízení na jehož základě se stala full servisovým dodavatelem 3-D předmětů a to v oblasti potravinového i nepotravinového charakteru. Agentura Krekom s.r.o. nám dodává ve velmi krátkém časovém úseku kreativní návrhy propagačních a dárkových předmětů a samotné dodávky těchto předmětů jsou za příznivé ceny. S touto společností jsme velice spokojeni."

Pavlína Neubergová – strategický nákupčí

ČSOB Private banking

"Tímto potvrzuji, že společnost ČSOB Private Banking spolupracuje se společností Krekom s.r.o. již od roku 2004, na základě vyhodnocení výběrového řízení je agentura Krekom s.r.o. naším dlouhodobým full servisovým dodavatelem reklamních předmětů, a to standardních i vánočních. S touto společností rádi spolupracujeme a jsme s ní velice spokojeni."

Renata Mrvová – řízení distribuce a segmentu privátního bankovnictví

ČSOB, a.s.

"Potvrzuji, že ČSOB, a.s. spolupracuje s ag. Krekom s.r.o. v oblasti 3-D předmětů již devátým rokem. V roce 2007/08 se agentura zúčastnila úspěšně výběrového řízení na jehož základě se stala full servisovým dodavatel, 3-D předmětů. V současné době zajišťuje katalog propagačních předmětů pro ČSOB – ústředí, retail/SME, korporátní i privátní banku a Poštovní spořitelnu. Zajišťuje full servisové služby včetně kreativního řešení. Dále je správcem mechanismu katalogu a zajišťuje skladování a distribuci po celé síti ČSOB a Poštovní spořitelně. S ag. Krekom, s.r.o. jsme spokojeni, oceňujeme především jejich vysokou operativnost a kreativitu."

Ing. Zuzana Konečná - pracovník pro marketingové služby