CV agentury

Agentura byla založena v roce 1996.

Vznikla logickým vývojem z BTL oddělení síťové agentury.

Již od počátku realizovaly jednotlivé BTL komunikační disciplíny samostatné týmy. Z tohoto systému se postupně vyvinulo současné uskupení Krekom, uskupení subjektů a produkčních týmů, které mohou tak poskytovat komplexní či subdodavatelské služby.

Hlavním benefitem je skutečně agenturní přístup, flexibilita a autorská kreativita.

Krekom poskytuje komplexní servis v oblasti non media communications, je garantem nebo dodavatelem pro celé komunikační oblasti, kampaně či projekty klienta.

Kontakty:

Krekom s.r.o.
IČO: 25051130, DIČ: CZ25051130
Sídlo kanceláře: Štefánikova/43a, Praha 5, 150 00
Tel: 241 485 033, fax: 241 485 160, tel.:603 558 889
Adresa závozů: Drtinova 10, Praha 5, 150 00 ( areál Libertas)
Fakturační adresa: Nad Ondřejovem 1, Praha 4, 140 00
Korespondenční adresa: Drtinova 10, Praha 5, 150 00

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 800 348 953/0300

Raiffeisen bank,a.s.
číslo účtu : 520800001/5500
IBAN CZ5455000000000520800001
SWIFT-RZBCCZPP